کسپراسکی ویندوز را متهم به کار شکنی به نفع ویندوز دیفندر کرد!

۱۳۹۵-۰۸-۲۵

کسپراسکی ویندوز را متهم به کار شکنی به نفع ویندوز دیفندر کرد!


شکایت کسپراسکی از مایکروسافت

کسپر اسکی مایکروسافت را متهم کرد که به دلیل تسلط بر روی بازار نرم افزار ها ، به اشاعه راهکارهای امنیتی به نفع ویندوز دیفندر می پردازد.

کسپراسکی در شکایتی از مایکروسافت که به نهادهای بررسی آنتی‌تراست ارائه کرده است، مایکروسافت را به رقابتی نا عادلانه با کمپانی های فعال