آیا آسیب زدن آهنربا به هارد واقعیت دارد؟

۱۳۹۵-۰۸-۲۷

آیا آسیب زدن آهنربا به هارد واقعیت دارد؟


داستان آسیب زدن آهنربا به هارد ، از شایعه تا واقعیت!

آیا آهنربا به هارد آسیب می زند؟ در برخی از سریال ها دیده می شود که فردی قصد آسیب زدن به یک هارددیسک را دارد و برای این کار از یک آهنربا استفاده می کند. این فرد آهنربا را به سمت هارد می برد و اطلاعات آن را از بین می برد. حال این سوال پیش می آید که آیا آسیب زدن آهنربا به هارد واقعیت دارد؟

جواب کلی سوال “آیا آسیب زدن آهنربا به هارد واقعیت دارد؟” خیر است! هیچ آهنربای معمولی در هیچ ابعادی، قادر به آسیب زدن به هارد نیست.

در صورتی که شما بخواهید به وسیله یک آهنربا به هارد آسیب جدی وارد کنید نیاز به یک آهنربا