تماس با لاژورد

آدرس :

ایران – تهران
خیابان انقلاب – روبروی دانشگاه تهران
خیابان فخر رازی – خیابان وحید نظری
پلاک ۶۱ – واحد A11

تلفن ( ویژه – فکس ) :

۶۰۵۱ ۶۶۹۵ (۲۱-۹۸+)
۶۰۵۲ ۶۶۹۵ (۲۱-۹۸+)

تماس ساعات غیر اداری :

۰۹۳۹۵۸۸۶۰۹۰ (۹۸+)

فرم تماس با ما
  • ۲ + ۷۷ =